Kn_20

Kn_23

Kn_22

.

Certificarea 

este indicele

calității și

al performanței

Directivele, deciziile şi regulamentele Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene, legislaţia Republicii Moldova stabilesc proceduri armonizate de evaluare a conformităţii pentru produse, servicii şi sisteme de management. Evaluarea conformităţii poate fi cu titlu obligatoriu sau voluntar. Procedurile de evaluare a conformităţii depind de gradul de complexitate al produsului, de riscul estimat la utilizarea lui și se realizează prin certificare; inspecţie; încercări şi declaraţie de conformitate. Prin certificarea conformităţii unui produs se înţelege o acţiune a unei terţe părţi care demonstrează că un produs, identificat corespunzător, este conform cu un anumit document normativ. În procesul de certificare a conformităţii produselor de către organismele de certificare acreditate, se atestă conformitatea produselor cu cerinţile esenţiale aplicabile. Certificatul de conformitate este un document care atestă că un produs identificat corespunzător a fost supus procedurilor de evaluare a conformităţii şi că, la momentul evaluării, produsul este conform cerinţelor specificate aplicabile. Certificatul de conformitate se eliberează pentru produsele care sunt fabricate de acelaşi producător în aceleaşi condiţii şi care sunt evaluate la aceleaşi cerinţe aplicabile.

AVANTAJELE CERTIFICĂRII:
  • - Certificarea atestă solvabilitatea şi competitivitatea întreprinderilor.
  • - Prin certificare agenţii economici demonstrează, iar organismele de evaluare a conformităţii confirmă că produsele şi serviciile corespund cerinţelor esenţiale aplicabile.
  • - Certificarea sistemelor de management asigură administrarea performantă şi eficientă a proceselor economice.
  • - Certificarea produselor, serviciilor şi sistemelor de management avantajează antreprenorii în obţinerea investiţiilor, întâietăţii la concursuri de achiziţii şi licitaţii.

CONTACTE MD-2038, mun. Chisinau, str. Petru Movila 17, ap.1 Tel: 022 849 400 Fax: 022 740 761 e-mail: info@transstandard.md

SOCIAL

Primiţi ultimele noutăţi prin intermediul căsuţei poştale. Cel mai rapid mod de a fi la curent cu toate ştirile.