INTRODUCERE

     Organismul de Certificare în Producţie, Servicii şi Sisteme de Management “TRANS-STANDARD” a fost constituit în februarie 2006 şi înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1006600006618.

     OC ”TRANS-STANDARD” este acreditat de către Organismul Naţional de Acreditare – MOLDAC:

        1. Certificat de Acreditare nr. OCpr – 043 pentru certificarea:

 – produselor petroliere;

 – produselor chimice de uz casnic;

 – produselor chimice pentru construcţii;

 – produselor de parfumerie şi cosmetice;

 – produselor electrocasnice şi electronice;

 – serviciilor de transporturi auto de călători;

 – serviciilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a autovehiculelor;

OC „TRANS-STANDARD” are drept scop:

 – protecţia pieţei interne de produse şi servicii neconforme cerințelor aplicate, periculoase pentru mediul ambiant, viaţa și sănătatea oamenilor;

 – protecţia drepturilor consumatorilor şi intereselor legitime ale producătorilor, furnizorilor şi importatorilor;

 – asigurarea competitivităţii produselor şi serviciilor autohtone pe piaţa internă şi externă.

     În cadrul OC ”TRANS-STANDARD” activează Comitetul de Asigurare a Imparţialităţii, în componența căruia se regăsesc toate părţile interesate: autorităţile de reglementare; autorităţile de supraveghere a pieţei; clienţii organismului de certificare; consumatorii finali ai produselor şi serviciilor certificate, organizaţii obşteşti de protecţie a consumatorilor. La ședințele Comitetului se examinează probleme ce țin de strategiile de dezvoltare a sistemelor de evaluare a conformității produselor, asigurare a competitivității produselor pe piața internă, protecție a consumatorului ș.a.

       OC ”TRANS-STANDARD” garantează:

 – confidențialitatea informațiilor obținute în urma procesului de audit;

 – obiectivitatea și imparțialitatea în procesul de certificare.

CONTACTE MD-2038, mun. Chisinau, str. Petru Movila 17, ap.1 Tel: 022 849 400 Fax: 022 740 761 e-mail: info@transstandard.md

SOCIAL

Primiţi ultimele noutăţi prin intermediul căsuţei poştale. Cel mai rapid mod de a fi la curent cu toate ştirile.