Dispozitive medicale

 

Republica Moldova

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

ORDIN Nr. 1399 

din 09.12.2014

privind recunoaşterea organismului de evaluare a conformităţii

                                                                                                                                         Publicat : 19.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 372-384 art Nr : 1856

În temeiul prevederilor art. 9 din Legea nr.92 din 26 aprilie 2012 cu privire la dispozitivele medicale, pct.66 din Regulamentul privind condiţiile de plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.418 din 5 iunie 2014, pct.9 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 397 din 31.05.2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului de evaluare a conformităţii dispozitivelor medicale,      

O R D O N:

1. A recunoaşte întreprinderea „TRANS-STANDARD” SRL ca organism de evaluare a conformităţii (certificatul de acreditare nr.10289 din 17 noiembrie 2014) pentru domeniile: a) dispozitive medicale neactive; b) dispozitive medicale active neimplantabile.

2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

3. Controlul asupra executării ordinului se atribuie dlui Mihai Ciocanu, viceministru.

                                      MINISTRUL SĂNĂTĂȚII                                                                              Andrei USATÎI

 

CONTACTE MD-2038, mun. Chisinau, str. Petru Movila 17, ap.1 Tel: 022 849 400 Fax: 022 740 761 e-mail: info@transstandard.md

SOCIAL

Primiţi ultimele noutăţi prin intermediul căsuţei poştale. Cel mai rapid mod de a fi la curent cu toate ştirile.