În atenția solicitanților certificării produselor pentru construcții

OC “TRANS-STANDARD” vă informează că, prin Ordinul nr. 152 din  08.09.2014, emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor al Republicii Moldova,  au fost operate modificări la Regulamentul privind procedura generală de evaluare a conformităţii produselor pentru construcţii.

În Anexa nr. 2 a Ordinului respectiv este specificat că, la evaluarea şi verificarea constantei performanţei/ conformităţii a produselor pentru construcţii din domeniul reglementat şi nereglementat se aplică următoarele sisteme de certificare din Regulamentul (UE) nr.305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului:

 1. Sistemul 1+ – Declaraţia de conformitate din partea fabricantului referitoare la conformitatea caracteristicilor esenţiale ale produsului pentru construcţii pe baza următoarelor elemente:

(a) fabricantul efectuează:

 • controlul producţiei în fabrică;
 • încercarea suplimentară a eşantioanelor prelevate în fabrică în conformitate cu un plan de încercări prestabilit;

(b) organismul recunoscut de certificare a produselor emite certificatul de conformitate a produsului pe baza:

 • determinării produsului-tip pe baza încercării de tip (inclusiv eşantionarea), a calculării de tip pe baza valorilor tabulare sau a documentaţiei descriptive a produsului;
 • inspectării iniţiale a fabricii şi a controlului producţiei în fabrică;
 • supravegherii şi evaluării continue a controlului producţiei în fabrică;
 • încercării prin sondaj a unor eşantioane prelevate înaintea introducerii produsului pe piaţă.

Sistemul 1+ se aplică la evaluarea conformităţii tuturor tipurilor de ciment şi armăturii pentru beton armat.

 1. Sistemul 2+ – Declaraţia de conformitate din partea fabricantului referitoare la conformitatea caracteristicilor esenţiale ale produsului pentru construcţii pe baza următoarelor elemente:

(a) fabricantul efectuează:

 • determinarea produsului-tip pe baza încercării de tip (inclusiv eşantionarea), a calculării de tip pe baza valorilor tabulare sau a documentaţiei descriptive a produsului;
 • controlul producţiei în fabrică;
 • încercarea eşantioanelor prelevate în fabrică în conformitate cu un plan de încercări prestabilit;

(b) organismul recunoscut de certificare a produsului emite certificatul de conformitate a produsului pe baza:

 • inspectării iniţiale a fabricii şi a controlului producţiei în fabrică;
 • supravegherii şi evaluării continue a controlului producţiei în fabrică.

Sistemul 2+ se aplică la evaluarea conformităţii produselor pentru construcţii la întreprinderile care au un laborator de încercări acreditat sau atestat sau au contract încheiat cu un laborator acreditat, demonstrează prezenţa încercărilor periodice necesare efectuate în conformitate cu cerinţele standardelor conexe, asigură în permanenţă calitatea produselor.

Sistemul 2+ se aplică la evaluarea conformităţii produselor pentru construcţii, cu excepţia tuturor tipurilor de ciment şi armăturii pentru beton armat.

 1. Sistemul 3 – Declaraţia de conformitate din partea fabricantului referitoare la conformitatea caracteristicilor esenţiale ale produsului pentru construcţii pe baza următoarelor elemente:

(a) fabricantul efectuează:

 • controlul producţiei în fabrică;
 • întreţinerea documentaţiei tehnice pentru produs;

(b) organismul recunoscut de certificare a produsului emite certificatul de conformitate a produsului pe baza:

 • analizei documentaţiei tehnice pentru produs;
 • determinării şi identificării  produsului-tip pe baza încercării de tip (pe baza eşantionării efectuate de organismul de certificare recunoscut), a calculării de tip pe baza valorilor tabulare sau a documentaţiei descriptive a produsului;
 • încercării eşantioanelor prelevate în fabrică în conformitate cu standardele conexe efectuate într-un laborator de încercări recunoscut.

Sistemul 3 se aplică la evaluarea conformităţii produselor pentru construcţii la microîntreprinderile şi întreprinderile care fabrică produse pentru construcţii reglementate de un standard conex şi care sunt fabricate în mod individual sau la comandă, care nu sunt realizate într-un proces de producţie în serie, ca răspuns la o comandă specifică, şi care sunt instalate într-o singură construcţie identificată.

Întreprinderile care aplică un astfel de sistem trebuie să demonstreze că sunt calificate ca microîntreprinderi. Microîntreprindere înseamnă o microîntreprindere aşa cum este definită în Recomandarea Comisiei Europene din 6 mai 2003 privind definiţia întreprinderilor micro-, mici şi mijlocii. Microîntreprinderi sunt întreprinderile cu mai puţin de 10 persoane şi cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 20 mln. lei.

4) Sistemul 3+ – Declaraţia de  conformitate din partea importatorului referitoare la conformitatea caracteristicilor esenţiale ale produsului pentru construcţii pe baza următoarelor elemente:

 1. a) importatorul efectuează:
 • întreţinerea documentaţiei tehnice pentru produs (contract, fişa tehnică, rezultate de încercări, declaraţia de conformitate de la producător);
 • asigură, în perioada în care un produs se află în responsabilitatea sa, astfel de condiţii de depozitare sau de transport care nu periclitează conformitatea cu cerinţele esenţiale stabilite;

(b) organismul recunoscut de certificare a produsului emite certificatul de conformitate a produsului pe baza:

 • analiza documentaţiei tehnice pentru produs;
 • identificarea produsului;
 • încercarea eşantioanelor prelevate în depozite de organismul de certificare recunoscut, în conformitate cu standardele conexe­, efectuate într-un laborator de încercări recunoscut.

Sistemul 3+ se aplică temporar, până la adoptarea şi implementarea legislaţiei europene de recunoaştere a declaraţiilor ţărilor producătoare, după o procedură determinată, pentru certificarea produselor provenite din import.

Conținutul integral al Ordinului nr. 152 din  08.09.2014, cu privire la modificarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformităţii produselor pentru construcţii poate fi găsit aici.

CONTACTE MD-2038, mun. Chisinau, str. Petru Movila 17, ap.1 Tel: 022 849 400 Fax: 022 740 761 e-mail: info@transstandard.md

SOCIAL

Primiţi ultimele noutăţi prin intermediul căsuţei poştale. Cel mai rapid mod de a fi la curent cu toate ştirile.