Legislaţia europeană în domeniul gazelor naturale

În luna iulie 2014 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 125 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 123-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la gazele naturale. Acest fapt asigură armonizarea în continuare a cadrului legislativ naţional cu directivele europene. ttt

Scopul prezentei legi constă în: instituirea unui cadru legal pentru funcţionarea eficientă a pieţei gazelor naturale şi desfăşurarea activităţilor specifice sectorului de gaze naturale în condiţii de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, competitivitate, transparenţă, cu respectarea normelor de calitate, de securitate şi de protecţie a mediului; stabilirea unor măsuri menite să garanteze securitatea aprovizionării cu gaze naturale, astfel încât să fie asigurată buna funcţionare a pieţei gazelor naturale; stabilirea de atribuţii şi responsabilităţi pentru participanţii la piaţa gazelor naturale, precum şi punerea în aplicare a procedurilor nediscriminatorii, specifice pentru garantarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale conforme standardelor naţionale.

Pentru a respecta prevederile actelor normative, începând cu luna decembrie 2012 actualul furnizor de gaze naturale în Republica Moldova, SA „Moldovagaz”, a trecut la un nou sistem de evaluare a conformităţii gazelor naturale, activitate care este efectuată de către o parte terţă independentă – organisme acreditate pentru evaluarea conformităţii.

Potrivit noului sistem, este organizată prelevarea probelor direct de la staţiile de distribuire a gazelor de pe întreg teritoriul ţării. Analiza probelor este efectuată în laboratorul acreditat „Veritrans Plus”, care este dotat cu cromatografe, higrometre moderne şi alte echipamente de ultimă generaţie, unic în Republica Moldova. În urma rezultatelor testelor, Organul de certificare „Trans-Standard” stabileşte conformitatea gazelor naturale cu cerinţele GOST 5542-87 „Gaze inflamabile naturale pentru uz industrial şi casnic”.

Directorul organului de certificare a produselor, serviciilor şi sistemelor de management „Trans-Standard”, Adrian Doroş, a menţionat că, prevederile noii legi corespund cu cele ale Deciziei nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului European privind un cadru comun pentru comercializarea produselor din 9 iulie 2008, Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, Legii nr. 420 din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică, precum şi altor acte normative în vigoare.

În legea menţionată sunt incluse concepte precum furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate şi la tarife nereglementate, fapt ce oferă posibilitatea ca pe piaţa noastră să apară diferiţi furnizori de gaze naturale. Aceste măsuri permit demonopolizarea pieţei în domeniu, însă totodată procedurile de supraveghere a mărfurilor respective pe piaţă devin mai riguroase.

În noua lege privind gazele naturale este stipulat unul din principiile de bază ale reglementării – stabilirea unor măsuri menite să garanteze securitatea aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor finali şi procesul de evaluare a conformităţii. Actul normativ mai prevede elaborarea şi aprobarea unui regulament în care să fie indicate cerinţele esenţiale faţă de gazele naturale.

Desigur, necesită să fie perfecţionat şi actualul sistem de evaluare a conformităţii gazelor naturale. În context, este rezonabil de a crea cât mai aproape de consumatorii finali puncte de colectare a probelor de gaze naturale, precum şi de a elabora şi implementa un sistem de evaluare a gazelor naturale comprimate. Sperăm că, aprobarea regulamentului tehnic referitor la gazele naturale va oferi posibilitatea de a îmbunătăţi actualul sistem de evaluare a conformităţii şi de a asigura securitatea energetică, protejarea mediului ambiant, drepturilor şi intereselor legitime ale consumatorilor finali.

Directorul Laboratorului de încercări şi verificări metrologice “Veritrans Plus”, Alexandru Satirovici, a accentuat că, “Veritrans Plus” este organismul independent care efectuează cercetările de laborator ale probelor de gaze naturale, iar în baza rezultatelor acestor teste, organismul de certificare ia decizia de a elibera sau nu certificatul de conformitate.

Laboratorul “Veritrans Plus” este acreditat de Centrul naţional de acreditare „MOLDAC”, este echipat cu utilaj modern şi dispune de specialişti de înaltă calificare, ceea ce permite efectuarea analizei gazelor naturale atât prin utilizarea metodelor chimice, cât şi a celor cromatografice.

Consider că, prelevarea permanentă a probelor şi evaluarea conformităţii gazelor naturale va permite de a le asigura consumatorilor finali livrarea produselor calitative, care corespund cerinţelor standardului naţional GOST 5542-87.

Sursa: „Ekonomiceskoe Obozrenie”, nr. 31, din 29 august 2014, traducere

CONTACTE MD-2038, mun. Chisinau, str. Petru Movila 17, ap.1 Tel: 022 849 400 Fax: 022 740 761 e-mail: info@transstandard.md

SOCIAL

Primiţi ultimele noutăţi prin intermediul căsuţei poştale. Cel mai rapid mod de a fi la curent cu toate ştirile.