POLITICA REFERITOARE LA CALITATE

Managementul de vârf al Organismului de Certificare Produse și Servicii

“TRANS-STANDARD” declară:

Toată activitatea OCPS va fi orientată spre asigurarea calităţii certificării serviciilor şi produselor definite în Domeniile de Acreditare, cu respectarea tuturor angajamentelor faţă de clienţi, în conformitate cu cerinţele standardului SM SR EN ISO/CEI 17065:2013, documentelor normative și actelor legislative.

Scopul sistemului de management referitor la calitate:

  • - Sistemul de management implementat în conformitate cu cerinţele standardului menţionat va fi aplicat la toate etapele activităţii noastre şi calitatea certificării serviciilor/produselor va fi în responsabilitatea fiecărui angajat al OCPS.
  • - Instruirea şi pregătirea întregului personal se va orienta către îmbunătăţirea continuă a procesului de certificare şi a sistemului de management al OCPS.
  • - OCPS Trans-Standard asigură că activităţile de certificare a produselor, serviciilor sunt distincte de restul activităţilor ÎCS TRANS-STANDARD SRL , iar personalul OCPS nu este implicat în alte activităţi care ar putea să afecteze activităţile de certificare.
  • - În spiritul cerinţei privind obiectivitatea şi imparţialitatea deciziilor de certificare, OCPS nu furnizează servicii care să genereze conflicte de interese cu activitatea de certificare a produselor, serviciilor.
  • - Pentru a furniza aceste servicii la o calitate care să satisfacă cerinţele generale pentru organismele care efectuează certificarea produselor, serviciilor, OCPS a elaborat documentaţia propriului sistem de management, a implementat şi menţinut prevederile acestuia, făcând înţeles angajaţilor modul de lucru stabilit pentru îndeplinirea obiectivelor organismului de certificare.
  • - Politica OCPS este ca întregul personal al organismului să fie implicat, astfel încât să-şi utilizeze toată capacitatea în beneficiul organismului, asigurându-se un mediu intern corespunzător pentru realizarea tuturor obiectivelor propuse.
  • -Pentru desfăşurarea activităţilor de certificare este desemnat numai personal competent. OCPS urmăreşte soluționarea tuturor reclamaţiilor privitoare la activităţile de certificare astfel încât, prin îmbunătăţirea continuă a activităţii de certificare, prin asigurarea imparţialităţii şi confidenţialităţii evaluărilor, să nu existe reclamații ale clienţilor.

CONTACTE MD-2038, mun. Chisinau, str. Petru Movila 17, ap.1 Tel: 022 849 400 Fax: 022 740 761 e-mail: info@transstandard.md

SOCIAL

Primiţi ultimele noutăţi prin intermediul căsuţei poştale. Cel mai rapid mod de a fi la curent cu toate ştirile.